Slide 1

Wykład Idy Marie Mundt: „Modelowanie w AAC. Neurony lustrzane jako najważniejsza forma uczenia się języka z pomocą komunikacji wspomagającej i alternatywnej”

23 maja 2023 r. od godz. 17.00
webinarium w języku angielskim na platformie Zoom.
Od 30 maja do 30 czerwca 2023 r.
dostęp do nagrania z webinarium z tłumaczeniem na język polski

Zdjęcie Marie Mundt.
Slide 1

Dołącz do nas!

Członkami mogą zostać: osoby indywidualne np. użytkownicy AAC, członkowie rodziny osób korzystających z AAC, specjaliści oraz instytucje np. placówki edukacyjne lub firmy zajmujące się dostarczaniem specjalistycznych rozwiązań min. w zakresie technologii wspomagającej komunikację.

gest: dłoni kilka osób nałożonych na siebie.
Slide 1

Aktualny grafik spotkań Klubu dyskusyjnego dla dorosłych użytkowników AAC

Publikujemy aktualny grafik terminów spotkań Klubu dyskusyjnego dla dorosłych użytkowników AAC

Plansza ze zdjęciami uczestników podczas spotkań Klubu. Pośrodku, między zdjęciami napis: Klub dyskusyjny dla dorosłych użytkowników AAC.
Slide 1

Sukces AAC

Film „Sukces AAC” pokazuje inspirujące przykłady wykorzystania AAC przez osoby o złożonych potrzebach w komunikowaniu się. AAC może otworzyć przed nimi świat, pozwalając na porozumiewanie się z innymi, wyrażanie swoich myśli, odczuć i życzeń.

Grafika tytułowa do filmu.
previous arrow
next arrow

Aktualności

Sukces AAC

Sukces AAC

Jak można porozumiewać się, jeśli ktoś nie może wyrazić siebie poprzez mowę lub jeśli ktoś niewystarczająco mowę rozumie? Komunikacja wspomagająca i alternatywna - AAC (z ang. Augmentative and Alternative Communication) -  obejmuje różne formy,...

O nas

Celem Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska jest: propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych wspierających użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz aktywizacji i włączania użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w nurt życia społecznego i zawodowego; prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.