Celem Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska jest: propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych wspierających użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz aktywizacji i włączania użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w nurt życia społecznego i zawodowego; prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

Ogłoszenia

Dzień z Prof. Stephenem von Tetzchnerem

Dzień z Prof. Stephenem von Tetzchnerem

WYDARZENIE – WYKŁADY SZKOLENIOWE Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu „Dzień z…” organizowane przez Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Gościem wydarzenia będzie prof....