Slide 1

Szkolenie „Przygotowanie małych użytkowników AAC do czytania i pisania”

30.09.2023r. godz. 10.00 – 17.30 (8 godzin dydaktycznych)
Warszawa, ul. Białobrzeska 44 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327)

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla specjalistów pracujących w Zespołach WWR oraz członków rodzin małych dzieci, które przejawiają trudności w porozumiewaniu się za pomocą funkcjonalnej mowy i korzystają lub mogłyby korzystać z AAC.

Zdjęcie Marie Mundt.
Slide 1

Rozmawianie o emocjach w AAC: Kwestionariusz EDEC (Wczesnego Rozwoju Kompetencji Emocjonalnych)

webinarium z K. Wilkinson, G. A. Rangel-Rodríguez, K. Armendariz

28 września 2023 r. od godz. 17.00
Webinarium w języku angielskim na platformie Zoom.
Od 6 października do 6 listopada 2023 r.
dostęp do nagrania z webinarium z tłumaczeniem na język polski

Zdjęcie Marie Mundt.
Slide 1

Wesprzyj rozwój AAC w Ukrainie!

Kraje Regionu 2 ISAAC International, w tym Polska, postanowiły wesprzeć Ukrainę w zbiórce funduszy na realizację tego projektu. Celem jest zebranie kwoty 8.500 euro na pokrycie kosztów tłumaczenia i druku książki.

Zdjęcie Marie Mundt.
Slide 1

Dołącz do nas!

Członkami mogą zostać: osoby indywidualne np. użytkownicy AAC, członkowie rodziny osób korzystających z AAC, specjaliści oraz instytucje np. placówki edukacyjne lub firmy zajmujące się dostarczaniem specjalistycznych rozwiązań min. w zakresie technologii wspomagającej komunikację.

gest: dłoni kilka osób nałożonych na siebie.
Slide 1

Sukces AAC

Film „Sukces AAC” pokazuje inspirujące przykłady wykorzystania AAC przez osoby o złożonych potrzebach w komunikowaniu się. AAC może otworzyć przed nimi świat, pozwalając na porozumiewanie się z innymi, wyrażanie swoich myśli, odczuć i życzeń.

Grafika tytułowa do filmu.
previous arrow
next arrow

Aktualności

Wesprzyj rozwój AAC w Ukrainie!

Wesprzyj rozwój AAC w Ukrainie!

Społeczność AAC w Ukrainie aktywnie działa mimo niebezpieczeństw wojny. Dzięki wieloletniej współpracy z prof. Stephenem von Tezchnerem ukraińscy pasjonaci AAC uzyskali zgodę autorów na tłumaczenie i publikację zaktualizowanego podręcznika AAC...

Sukces AAC

Sukces AAC

Jak można porozumiewać się, jeśli ktoś nie może wyrazić siebie poprzez mowę lub jeśli ktoś niewystarczająco mowę rozumie? Komunikacja wspomagająca i alternatywna - AAC (z ang. Augmentative and Alternative Communication) -  obejmuje różne formy,...

O nas

Celem Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska jest: propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych wspierających użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz aktywizacji i włączania użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w nurt życia społecznego i zawodowego; prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.