WŁADZE

Władze IX kadencji:

Zarząd:

Aldona Mysakowska-Adamczyk – Prezes Zarządu
Magdalena Janczak – Wiceprezes Zarządu
Beata Kazimierczak – Skarbnik
Justyna Fortuna – Sekretarz
Karolina Kamińska – Członek Zarządu
Tomasz Grabowski – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Anna Walkiewicz
Urszula Fila
Ewelina Siwak

Sąd koleżeński:

Małgorzata Dońska – Olszko
Paweł Szczawiński
Jolanta Jaszczuk