WŁADZE

Władze:

Zarząd:

Agnieszka Pilch – Prezes Zarządu
Alina Smyczek – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Grabowski – Wiceprezes Zarządu
Beata Kazimierczak – Skarbnik
Ewa Markowska – Sekretarz
Magdalena Janczak – Członek Zarządu
Karolina Kamińska – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Anna Walkiewicz
Urszula Fila
Ewelina Siwak

Sąd koleżeński:

Małgorzata Dońska – Olszko
Paweł Szczawiński
Jolanta Jaszczuk