Zdjęcie Marie Mundt.

23 maja 2023 r. od godz. 17.00
webinarium w języku angielskim na platformie Zoom.
Od 30 maja do 30 czerwca 2023 r.
dostęp do nagrania z webinarium z tłumaczeniem na język polski

Rejestracja otwarta!
(link do rejestracji na końcu tekstu)

  • Dlaczego najbardziej zalecanym sposobem wdrożenia AAC jest użycie „modelowania”?
  • „Modelowanie” jest skuteczniejszą metodą niż szkolenie czy nauczanie
  • Webinarium dotyczy neuropsychologicznego spojrzenia na AAC. Jest to przegląd teorii dotyczących neuronów lustrzanych i lustrzanego uczenia się oraz analiza tych teorii. Sugestia dotycząca dobrych praktyk AAC, które wykorzystują aktualną wiedzę.

Rozwój języka odbywa się przede wszystkim poprzez interakcję z bardziej kompetentnym rozmówcą, który używa języka w wybranych sytuacjach. Obecnie istnieją dowody na to, że ta sama zasada obowiązuje w AAC. Nazywamy to „modelowaniem”. Jednocześnie zwiększyła się wiedza na temat neuronów lustrzanych i uczenia się, i stajemy się bardziej świadomi tego, co może być przydatne do wspierania rozwoju języka.

Ida Marie Mundt – mgr Pedagogiki Specjalnej, profesor nadzwyczajny na Copenhagen Proffesional College w Danii. Od wielu lat zajmuje się tematem AAC w obszarze specjalnych potrzeb dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z duńskim oddziałem ISAAC.

Wykład odbędzie się na platformie ZOOM w języku angielskim. Nagranie wykładu zostanie przetłumaczone na język polski i udostępnione od 30 maja do 30 czerwca wszystkim zarejestrowanym uczestnikom.

Opłata dla uczestników, którzy nie są członkami ISAAC wynosi 15 euro.
Opłata dla uczestników, którzy są Członkami Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska wynosi 5 euro. Płatność realizowana będzie bezpośrednio do Danii za pomocą systemu PayPal (informacja o sposobie uregulowania płatności za udział w webinarium zostanie przekazana zgłoszonym osobom drogą mailową).

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o wypełnienie formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyLzP8mEn41zV0OH3yyGTCbMAvc8ANoiB3Fchm7JaFXp7Zew/viewform?usp=pp_url