W poniedziałek, 4. marca (w godzinach 17.00-19.00) odbędzie się webinar online na temat wykorzystania komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) dla osób z demencją. Webinar poprowadzą Dr. Shakila Dada z Republiki Południowej Afryki (Uniwersytet w Pretorii) oraz Dr. Wilma Scheres. Obie są ekspertkami w dziedzinie AAC i demencji. Webinar będzie prowadzony w języku angielskim, zostanie nagrany i później udostępniony widzom z polskim tłumaczeniem.

Tematyka webinaru obejmuje:

 • Typowe trudności komunikacyjne, których doświadczają osoby z demencją i ich otoczenie.
 • Mity na temat AAC w demencji („nowych umiejętności nie można się nauczyć”).
 • Jak nawiązać relacje i rozpocząć interakcję z osobami chorymi na demencję.
 • Wykorzystanie AAC:
  • opracowanie księgi wspomnień/życia;
  • wsparcie w orientacji w najbliższym otoczeniu oraz codziennych czynnościach;
  • umożliwienie ekspresji tego, czego osoba nie może już wyrazić przy użyciu języka mówionego.
 • Zastosowanie modelowania i innych strategii w przypadku demencji oraz kiedy je wprowadzać.
 • Ocena AAC u osób z demencją; jak możemy dowiedzieć się, co będzie wsparciem dla danej osoby, biorąc pod uwagę, że jej zdolności (poznawcze) ulegną regresowi?

Shakila Dada:

Wilma Scheres:

 Koszt udziału to 5 euro dla członków ISAAC i 15  euro dla osób niebędących członkami. Zarejestruj się, wysyłając wiadomość e-mail na adres voorzitter@isaac-nf.nl, w tytule dodając „demencja webinaru”. Rejestracja kończy się 1 marca.