Społeczność AAC w Ukrainie aktywnie działa mimo niebezpieczeństw wojny. Dzięki wieloletniej współpracy z prof. Stephenem von Tezchnerem ukraińscy pasjonaci AAC uzyskali zgodę autorów na tłumaczenie i publikację zaktualizowanego podręcznika AAC (Stephen von Tetzchner, Harald Martinsen i Kristine Stadskleiv “Augmentative and alternative communication for children, adolescents and adults with developmental disabilities” (2023).

Książka będzie dystrybuowana do organizacji pozarządowych bezpłatnie oraz sprzedawana zainteresowanym osobom przez przedsiębiorstwo społeczne DyvoGra , a pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalsze wspieranie środowiska AAC.

Kraje Regionu 2 ISAAC International, w tym Polska, ( https://aac.org.pl/isaac-regionu-2/) postanowiły wesprzeć Ukrainę  w zbiórce funduszy na realizację tego projektu. Celem jest zebranie kwoty 8.500 euro na pokrycie kosztów tłumaczenia i druku książki.
Link do filmu promocyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=NuU5F5WaYuQ

Serdecznie zachęcamy do wsparcia tego projektu!
Wpłaty można dokonać poprzez PayPall na konto: hanna.usatenko@dyvogra.com   , w szczegółach wpisując „Book for Ukraine, PL”

Więcej informacji o społeczności AAC w Ukrainie znajdziesz (tutaj) https://aac.org.ua/aac-in-ukraine/