Miesiąc AAC 2015
Drukuj

Drodzy członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”!

Już październik! – Międzynarodowy Miesiąc AACmiesiąc w którym staramy się szerzyć wiedzę o AAC. Kolejny raz chcemy się wspólnie zainspirować!

W tym roku w Miesiącu AAC stawiamy na hasło: „Mówisz?! Mówię!” wymyślone przez użytkowników i na działania osób niemówiących na rzecz osób niemówiących. „Mówisz?! Mówię!”, bo dla wielu użytkowników AAC, pisanie na tablicy, wskazywanie piktogramów, pokazywanie gestów jest mówieniem. Postarajmy się więc, by nasze tegoroczne działania przysporzyły użytkownikom AAC okazji do występowania w swoim imieniu, w imieniu swoich kolegów i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Działajmy więc!

Pomyślmy o swoim środowisku lokalnym, rodzinie, sąsiadach, znajomych!

 • W tym roku zaangażowaliśmy wielu dobrych ludzi, w tym użytkowników AAC, którzy zgodzili się wystąpić w filmach promujących różne sposoby porozumiewania się jako adwokaci i self-adwokaci – możecie wykorzystać je w swoich działaniach!

 • Powstały też komiksy o AAC, które mogą znaleźć się w Waszych materiałach promocyjnych, czy też być inspiracją do tworzenia własnych – znajdziecie je na naszej stronie;

 • Może w naszej szkole, klasie, uczniów z poważnymi problemami jest mało, ale ważne jest, by zapoznać pozostałe dzieci z ich sposobem porozumiewania się, spróbujmy zaprosić użytkownika AAC, który jako self-adwokat opowie o AAC;

 • Zorganizujmy cykl warsztatów lub lekcji wychowawczych, których celem będzie praca nad postawami wobec osób niemówiących:

  • wprowadźmy do tematu pokazując dlaczego ktoś może nie mówić, omówcie w jaki sposób może się porozumiewać, poćwiczcie użycie narzędzi, przygotujcie do spotkania;

  • zaprośmy na zajęcia dobrze komunikującego się AAC użytkownika, niech opowie o swoich doświadczeniach, dobrze opowiadać może też rodzic użytkownika;

  • zorganizujmy wspólne zajęcia tak, by mogły w nich wziąć aktywny udział osoby niemówiące;

  • na koniec podsumujmy to plakatem, banerem, kolażem, które mogą pokazać zdobytą wiedzę i przeżycia – oczywiście umieścimy je na stronie Stowarzyszenia:)

 • Pamiętajmy o codziennej pracy, zadbajmy o to, by w książkach do komunikacji znalazły się znaki pozwalające na mówienie o własnym sposobie porozumiewania i używanych do porozumiewania narzędziach;

 • Pomóżmy swoim uczniom i podopiecznym przygotować Paszporty komunikacyjne, by 
  i obce osoby wiedziały jak można z nimi porozmawiać;

 • Akcja – Członkowie „Mówić bez Słów” konsultują – jeśli każdy przeznaczyłby w tym miesiącu 4h na społeczne konsultacje potencjalnych użytkowników, mamy akcję o dużym znaczeniu;

 • 29.10.2015 wyjdźmy z AAC wspólnie w przestrzeń publiczną – jeśli zrobimy to razem, działania skumulowane tego dnia w różnych częściach Polski będą bardziej widoczne i odczuwalne;

 • Oczywiście przygotowaliśmy pismo, które zapewni nam poparcie Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”, znajdziecie je na stronie;

 • Oczywiście umieśćmy informacje o Miesiącu AAC i organizowanych przez nas wydarzeniach na swoich stronach internetowych, Facebooku oraz Facebooku naszego Stowarzyszenia itp.;

 • Możemy „polubić” wydarzenia Miesiąca AAC na Facebooku Stowarzyszenia;

Z Waszą pomocą, w tym roku przybędzie AAC-owych Self-adwokatów!

Piszcie o Waszych planach, chętnie obejmiemy je patronatem. Przesyłajcie relacje.

Pytania i propozycje współpracy kierujcie na adres: info@aac.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”