Jak można porozumiewać się, jeśli ktoś nie może wyrazić siebie poprzez mowę lub jeśli ktoś niewystarczająco mowę rozumie? Komunikacja wspomagająca i alternatywna – AAC (z ang. Augmentative and Alternative Communication) –  obejmuje różne formy, strategie i narzędzia optymalizujące komunikację.
Film „Sukces AAC” pokazuje inspirujące przykłady wykorzystania AAC przez osoby o złożonych potrzebach w komunikowaniu się. AAC może otworzyć przed nimi świat, pozwalając na porozumiewanie się z innymi, wyrażanie swoich myśli, odczuć i życzeń.

Film został zrealizowany dzięki współpracy holenderskiego (niderlandzko-flandryjskiego) oddziału ISAAC  Home – ISAAC-NF  z holenderskim Stowarzyszeniem Zespołu Angelmana/ Welkom bij de vASN (angelmansyndroom.nl)

Polska wersja filmu powstała we współpracy Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska z grupą rodziców dzieci z Zespołem Angelmana i wspierających ich specjalistów, tworzących Projekt Zespół Angelmana .PROT – Projekt Zespół Angelmana (google.com)
Napisy z języka angielskiego przetłumaczyła Aleksandra Kazimierczak.