30.09.2023r. godz. 10.00 – 17.30 (8 godzin dydaktycznych)
Warszawa, ul. Białobrzeska 44 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327)

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla specjalistów pracujących w Zespołach WWR oraz członków rodzin małych dzieci, które przejawiają trudności w porozumiewaniu się za
pomocą funkcjonalnej mowy i korzystają lub mogłyby korzystać z AAC.

Umiejętność czytania i pisania jest kluczową umiejętnością w życiu społecznym
i w edukacji. Daje szansę na odkrywanie wiedzy i poznawanie świata kultury, decyduje
o dostępie do informacji, rozwija kompetencje językowe i daje możliwość sprawnego przekazywania wiadomości na odległość. Osobom, które używają AAC, pisanie umożliwia także bardziej precyzyjne wypowiadanie się i zwiększa szansę na efektywne porozumiewanie się. Każde dziecko ma prawo być nauczanym umiejętności czytania i pisania! Praktycy
i badacze zalecają, by nieformalną naukę czytania i pisania w przypadku dzieci z trudnościami w mówieniu zaczynać jak najwcześniej i zapewnić tym samym więcej doświadczeń, sprzyjających nabywaniu tych ważnych umiejętności. Dzieci, które uczą się porozumiewania za pomocą znaków manualnych i graficznych, powinny mieć zapewniony wczesny dostęp do liter i tekstów pisanych wraz z dbałością o rozwijanie języka we wszystkich jego składnikach.

Szkolenie pomoże zrozumieć, jak przebiega proces czytania i pisania oraz wyposaży uczestników w wiedzę, jak wspomagać naukę czytania i pisania na jej początkowym etapie
w okresie wczesnego wspomagania rozwoju i w wieku przedszkolnym. Zaprezentowane zostaną liczne praktyczne przykłady aktywności, wspomagających nabywanie umiejętności czytania i pisania przez małe dziecko, które korzysta z AAC.

Opłata:

– regularna 350 zł
– dla członków Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”- ISAAC Polska z uregulowaną składką 280 zł.

Zapisy realizowane są poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link poniżej) oraz dokonanie OPŁATY na konto Stowarzyszenia po otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Opłata obejmuje uczestnictwo w 8 godzinach szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Liczba miejsc ograniczona, mała grupa szkoleniowa!

Link do rejestracji: http://tinyurl.com/CzytaniePisanieAAC

Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 9471 1735

Tytuł przelewu: Czytanie i pisanie w AAC, imię i nazwisko;

Kontakt: e-mail szkolenia.mowic.bez.slow@gmail.com

Rezygnacja po 23 września wiąże się z brakiem zwrotu opłaty.

Osoby prowadzące:

Aldona Mysakowska-Adamczyk:
Neurologopeda, certyfikowany terapeuta mowy i języka programu Hanen® (program wspomagania rozwoju językowego dziecka), wieloletni koordynator specjalizującego się
w AAC Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy SPS nr 327 w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi w zakresie wspomagania rozwoju umiejętności językowych, ich usprawniania i funkcjonalnego wykorzystania z użyciem środków i technik AAC. Od wielu lat związana z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC, w latach 2018 – 2022 prezes Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”– ISAAC Polska. Współpracuje z profesjonalistami oraz osobami, które używają AAC z różnych krajów i obszarów kulturowych. Brała udział
w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce AAC. Prowadzi szkolenia i konsultacje z AAC w kraju i za granicą.

Anna Walkiewicz:
Psycholog, certyfikowany terapeuta Hanen®. Od 2006 roku pracuje jako psycholog/terapeuta AAC w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie, ukierunkowanym na wspieranie rodzin z małym dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się, obecnie koordynuje pracę Zespołu WWR. Oprócz zajęć terapeutycznych, współprowadzi także spotkania szkoleniowe, warsztatowe dla rodziców i osób pracujących z dziećmi niemówiącymi lub mającymi trudności w komunikowaniu się.
Od 2009 roku związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska, a od 2010 roku z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC. Uczestniczy w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach i szkoleniach dotyczących m.in. wspomagającej i alternatywnej komunikacji, doskonaląc tym samym swój warsztat pracy.