Dołącz do nas!

 

Kto może zostać członkiem?

Członkami mogą zostać: osoby indywidualne np. użytkownicy AAC, członkowie rodziny osób korzystających z AAC, specjaliści oraz instytucje np. placówki edukacyjne lub firmy zajmujące się dostarczaniem specjalistycznych rozwiązań min. w zakresie technologii wspomagającej komunikację.

 

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska należy wypełnić formularz członkowski i przesłać skan podpisanego formularza na adres mbsbiuro@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska, ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa.

Członkostwo w Stowarzyszeniu „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Bycie członkiem „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska jest jednoznaczne z przynależnością do ISAAC International, co wiążę się z odprowadzaniem części składki członkowskiej bezpośrednio do ISAAC.