Zapraszamy na webinar:

Wspieranie utrzymania i rozwoju języka domowego poprzez praktyki transjęzyczności w AAC (ang.: Supporting Home Language Maintenance and Development through

Translanguaging Practices in AAC).

Nagranie seminarium prof. Glorii Soto z konferencji w Danii

Webinar odbędzie się dla wszystkich zarejestrowanych osób w języku angielskim, w dniu 19 czerwca 2024 o 17:00 (potrwa ok. 2h).

Osoby potrzebujące tłumaczenia na język polski otrzymają indywidualny link do nagrania wraz z tłumaczeniem około tygodnia później, na zarejestrowany adres mailowy. Link będzie aktywny przez kolejny miesiąc. Uprzejmie prosimy o zachowanie go wyłącznie do osobistego użytku.

Poniżej – więcej informacji o treści seminarium.

Ze względu na zmieniające się wzorce imigracji w Danii coraz więcej dzieci korzystających z AAC pochodzi z domów, w których mówi się w języku innym niż duński. Jednak interwencja tylko w języku duńskim nadal jest preferowaną metodą nauczania AAC. Stosowanie interwencji wyłącznie w języku duńskim ignoruje pełen repertuar językowy i kulturowy klientów i ich rodzin, co może mieć szkodliwy wpływ na ich uczestnictwo w życiu społecznym, szkolnym czy zawodowym.

Podczas tego seminarium przedstawimy koncepcję transjęzyczności (ang.: Translanguaging); jako praktyczną strategię wspierania języka domowego i kultury klientów ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się.  Praktyki transjęzyczności rozpoznają, akceptują i wspierają WSZYSTKIE zasoby komunikacyjne, jakie dana osoba posiada jako znaczące, godne wsparcia i budujące więzi. Podczas tego seminarium zostanie opisany sposób, w jaki transjęzyczność i AAC krzyżują się, oferując możliwości osiągnięcia większego poziomu uczestnictwa, zwiększonej współpracy między rodziną a specjalistami oraz lepszego rozwoju językowego.

Uczestnicy dowiedzą się o:

  • autentycznych, kontekstowych sposobach zbierania danych pomagających w planowaniu interwencji;
  • współpracy z rodzinami w wymiarze rodzinnym, kulturowym i promującym ojczysty język,
  • tworzeniu systemów dwujęzycznych wspierających interakcje z rówieśnikami i dorosłymi;
  • tworzeniu cyfrowych materiałów dwujęzycznych przedstawiających postaci i doświadczenia specyficzne kulturowo.

Prof. dr Gloria Soto z Uniwersytetu Stanowego San Francisco, (Wydział Pedagogiki Specjalnej) specjalizuje się w praktycznych wymiarach alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC). Obszary jej zainteresowań badawczych obejmują edukację włączającą i przygotowanie zawodowe, wielokulturowość, tworzenie zespołów opartych na współpracy, a także bardziej podstawowe zagadnienia, jak rozwój języka przy zastosowaniu AAC, język narracyjny w AAC. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji, różnorodności kulturowej, komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz wdrażania AAC w kontekście programu nauczania.

 

 

Link do rejestracji: https://isaac.nemtilmeld.dk/4/
Opłaty: 40 koron duńskich (ok. 5 Euro, ok. 23 pln, można zapłacić kartą kredytową lub debetową.

Nie traćcie takiej szansy!