„Wprowadzanie AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.”

Czas: 28 stycznia 2023r. w godz.10.00 – 18.00 (9 godzin dydaktycznych)

Miejsce: Warszawa, ul. Białobrzeska 44; Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327

Osoby prowadzące: Aldona Mysakowska-Adamczyk
       Anna Walkiewicz

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla specjalistów pracujących w Zespołach WWR oraz członków rodzin dzieci (przed rozpoczęciem nauki w szkole), które przejawiają trudności w porozumiewaniu się za pomocą funkcjonalnej mowy. Uczestnicy poznają sposoby wspomagania rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych małego dziecka poprzez wprowadzanie strategii i narzędzi AAC.

W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia:
– Jak i po co porozumiewają się dzieci. Znaczenie komunikacji językowej dla rozwoju dziecka.
– Etapy rozwoju języka i komunikacji. Ocena kompetencji komunikacyjnej dziecka.
– Znaki i słowa. Zróżnicowanie narzędzi do komunikacji. Techniki dostępu do znaków. 
– Rola partnerów komunikacji. Współpraca z rodziną dziecka. Tworzenie środowiska języka   
  wspomaganego w codziennym życiu dziecka.
W części ćwiczeniowej uczestnicy będą mogli rozwijać praktyczne umiejętności zastosowania strategii i pomocy AAC w różnych aktywnościach, angażujących małe dzieci.

Opłata:
– regularna 330 pln;
dla członków Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”- ISAAC Polska z uregulowana składką 250 pln

Zapisy realizowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (poniżej) oraz dokonanie opłaty na konto Stowarzyszenia po otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Opłata obejmuje uczestnictwo w 9 godzinach szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy
i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Liczba miejsc ograniczona, mała grupa szkoleniowa!
Link do rejestracji: https://tinyurl.com/AACWWR

Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 9471 1735
Tytuł przelewu: AAC w WWR, imię i nazwisko;
Kontakt: e-mail szkolenia.mowic.bez.slow@gmail.com

Rezygnacja po 20 stycznia wiąże się z brakiem zwrotu opłaty.

O prowadzących:
Aldona Mysakowska-Adamczyk
:
Neurologopeda, certyfikowany terapeuta mowy i języka programu Hanen®, koordynator specjalizującego się w AAC Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy SPS nr 327 w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi
w zakresie wspomagania rozwoju umiejętności językowych, ich usprawniania i funkcjonalnego wykorzystania z użyciem środków i technik AAC. Od wielu lat związana z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC, w latach 2018 – 2022
prezes Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska.
Współpracuje z profesjonalistami oraz osobami, które używają AAC z różnych krajów i obszarów kulturowych. Brała udział w wielu  krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce AAC. Prowadzi szkolenia i konsultacje z  AAC w kraju i za granicą.

Anna Walkiewicz:
Psycholog, certyfikowany terapeutą Hanen® (wspomaganie rozwoju językowego dziecka). Od 2006 roku pracuje jako psycholog/terapeuta AAC w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie, ukierunkowanym na wspieranie rodzin z małym dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się. Oprócz zajęć terapeutycznych, współprowadzi także spotkania szkoleniowe, warsztatowe dla rodziców i osób pracujących z dziećmi niemówiącymi lub mającymi trudności w komunikowaniu się. Od 2009 roku związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska, a od 2010 roku z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC. Uczestniczy w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach
i szkoleniach dotyczących m.in. wspomagającej i alternatywnej komunikacji, doskonaląc tym samym swój warsztat pracy.