Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (ISAAC) zaproponowało hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC. Brzmi ono: „Pokaż swój głos” (ang. „Show your voice”). Zapraszamy serdecznie wszystkich Użytkowników, rodziny, specjalistów, nauczycieli do aktywnego włączenia się w obchody tegorocznego Miesiąca AAC!

#AACaware2022