grafika do ogłoszenia

„Czas na dostępność – ciąg dalszy…
Model usług AAC  i dostępność komunikacyjna przestrzeni publicznej ”.

W październiku 2019 r. Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska zorganizowało warsztaty poświęcone dostępności usług AAC w Polsce i pilnej potrzebie rozwiązań systemowych w tym zakresie. Wypracowany w czasie warsztatów materiał stanowił cenną bazę dla dalszej pracy nad poprawą serwisu usług w tym zakresie oraz nad poprawą szeroko pojętej dostępności. Po okresie pandemicznej izolacji proponujemy kolejne spotkanie osób związanych prywatnie lub zawodowo z AAC i kontynuację tematu usług AAC oraz dostępności komunikacyjnej.  Jesteśmy obecnie bogatsi o doświadczenie i wiedzę, związane z dwoma projektami zbieżnymi z tematyką zainicjowaną na warsztatach 2019: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” oraz „Strażnicy dostępności”.  W czasie warsztatów przedstawione zostanie tematyka obu projektów, ich założenia, cele i wypracowane bądź spodziewane rezultaty. Częścią warsztatu będzie praca w grupach tematycznych – dyskusja nad optymalnymi rozwiązaniami w zakresie usług AAC, identyfikacja barier komunikacyjnych i zebranie rekomendacji dotyczących dostępności oraz ustalenie możliwie spójnego stanowiska w kluczowych kwestiach dotyczących sytuacji AAC w Polsce. W czasie warsztatów odbędzie się spotkanie Klubu Dyskusyjnego dorosłych użytkowników AAC.

Zapraszamy osoby zainteresowane systemem usług AAC i dostępnością komunikacyjną
do wzięcia aktywnego udziału w warsztatach. Każdy głos użytkownika AAC, członka jego rodziny, osoby ze środowiska życia oraz osoby profesjonalnie zajmującej się AAC jest cenny!

Warsztaty odbędą się w Warszawie w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327
przy ul. Białobrzeskiej 44.

Warsztaty są darmowe, niemniej organizatorzy zachęcają osoby, które nie są członkami Stowarzyszenia do wpłacenia darowizny na realizację celów statutowych Stowarzyszenia (sugerowana kwota 30 zł).

Ilość miejsc jest ograniczona!

W celu rejestracji należy wypełnić formularz:

https://tinyurl.com/warsztatyAAC21