WYDARZENIE – WYKŁADY SZKOLENIOWE

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu „Dzień z…” organizowane przez Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska
oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Gościem wydarzenia będzie prof. Stephen von Tetzchner, światowy autorytet naukowy w dziedzinie psychologii rozwojowej oraz AAC, znany
w Polsce jako współautor podręcznika „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”.

W trzech wykładach szkoleniowych profesor przedstawi m.in. zagadnienia związane z badaniami w dziedzinie AAC oraz ich znaczenia dla praktyki,
a także podzieli się opartą na badaniach wiedzą o rozwoju językowym osób korzystających z AAC oraz sposobami efektywnego wspierania tego rozwoju.

PROGRAM

10.00 – 11.30 Środowisko językowe i budowanie rusztowania dla wspierania rozwoju umiejętności porozumiewania się (skafolding w AAC)

11.30 – 12.00    Przerwa kawowa

12.00 – 13.30     Symbol graficzny w komunikacji

13.30 – 14.00     Przerwa kawowa

14.00 – 15.30     Stawanie się rozmówcą w AAC

PRELEGENT

Stephen von Tetzchner jest emerytowanym profesorem w Katedrze Psychologii Rozwojowej
i Szkolnej Uniwersytetu Oslo w Norwegii. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest szeroki wachlarz zagadnień
z zakresu typowego i atypowego rozwoju,
a szczególnie rozwoju komunikacji i języka osób
z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, osób głuchych, niewidomych, z zespołem Retta, zespołem Touretta, autyzmem i zespołem Aspergera.

Jego doświadczenie praktyczne związane jest z dziećmi, które nie nabywały umiejętności językowych w typowy sposób i potrzebowały alternatywnych środków językowych do wsparcia lub zastąpienia mowy. Profesor von Tetzchner analizuje ich komunikację i język w ujęciu rozwojowym
z koncentracją na transakcyjnym charakterze procesu, kierującego rozwojem.

Od 1998r. jest członkiem Komitetu Naukowego ISAAC, w 2002 i 2004 przewodził Sympozjum Naukowemu ISAAC. W ostatnich latach kierował pracami badawczymi międzynarodowej grupy naukowej ISAAC.

Profesor von Tetzchner współpracuje z norweskimi organizacjami, działającymi na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak: Stowarzyszenie Autyzmu, Stowarzyszenie Zespołu Retta, Stowarzyszenie Zespołu Touretta, Stowarzyszenie Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

Jest autorem publikacji z zakresu psychologii rozwojowej, rozwoju językowego, wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji, rehabilitacji, zachowań trudnych, psychologii szkolnej, choroby Battena
i autyzmu. W Polsce znany jest przede wszystkim jako współautor podręcznika „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”, wydanego przez Stowarzyszenie Mówić bez Słów.

Publikacje: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&la=en&action=sok&pnr=23226

TERMIN I MIEJSCE

28 marca 2020 r.
Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jednoczesne dokonanie opłaty rejestracyjnej na konto Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska (numer konta w formularzu zgłoszeniowym). W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia: „Dzień z Prof. Stephenem Tetzchnerem”.

Po wpłynięciu opłaty na konto Stowarzyszenia otrzymają Państwo mail
z fakturą, co będzie potwierdzeniem rejestracji udziału w wydarzeniu. Rezygnacja po 20 marca 2020 r. wiąże się z brakiem zwrotu kosztów.

Formularz zgłoszeniowy

OPŁATA:

140 zł – cena regularna
70 zł – cena dla członków Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska z uregulowaną składką za 2020r.
60 zł – cena dla studentów APS (studia dzienne – wymagany skan legitymacji studenckiej)

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne
na język polski, poczęstunek w czasie przerw kawowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.