Prezes Stowarzyszenia oraz wybrany delegat (aktualny skład tutaj ) reprezentują Stowarzyszenie w międzynarodowych władzach ISAAC (ISAAC Council), uczestnicząc w spotkaniach online oraz współpracując z członkami ISAAC z innych krajów. W maju 2021 utworzone zostały regionalne grupy robocze ISAAC Council. Polska została włączona do grupy Region 2.

W skład ISAAC Regionu 2 wchodzi 5 oddziałów z Europy Środkowo-północnej.

Regularne spotkania Regionu mają na celu wymianę informacji i doświadczeń oraz przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej AAC w poszczególnych krajach. Dyskutujemy sposoby zwiększania ilości członków, w tym naszą ofertę współpracy. Dzielimy się pomysłami, jak poprawić dostępność informacji o AAC, zarówno na naszych stronach internetowych, jak i w mediach społecznościowych.

Więcej informacji o Regionach znajdziesz (tutaj)

Dzięki tej współpracy udało się zrealizować kilka wspólnych inicjatyw:

  • Film „Sukces AAC” pokazuje inspirujące przykłady wykorzystania AAC przez osoby o złożonych potrzebach w komunikowaniu się.
    Link do filmu z polskimi napisami tutaj
  • Wystąpienie Martina Pistoriusa autora książki „Chłopiec – Duch” (Ghost Boy)
  • Webinar z Catherine Harris „Wprowadzanie symbolu dostępności komunikacyjnej w Wielkiej Brytanii.” Symbol dostępności komunikacyjnej został opublikowany w listopadzie 2020 r. Uruchomiona została też strona internetowa communication-access.co.ukwraz z bezpłatnym zasobem e-learningu.
  • Webinar z Janelle Sampson „Ocena sytuacji, planowanie i ewaluacja znaczących rezultatów we wprowadzaniu AAC. Mapa drogowa zamiast recepty!”
  • Webinar z Davidem McNaughton „Planowanie tranzycji młodzieży ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się: nowe wsparcie AAC dla zapewnienia komunikacji i uczestnictwa.”
  • Webinar z Janice Light „Budowanie kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania u dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.”