Slide 1

Inspirujące wystąpienie Martina Pistoriusa, autora książki „Chłopiec – Duch” (Ghost Boy)

Dzięki współpracy Regionu 2 ISAAC i organizatorów konferencji ISAAC Dania, serdecznie zapraszamy na krótkie wystąpienie, które odbędzie się on-line 27 marca 2023, godz. 9.45-10.35. Spotkanie odbędzie się na żywo w języku angielskim.

Po lewej stronie zdjęcie enface Martina Pistoriusa, po prawej stronie okładka książki Chłopiec - Duch.
Slide 1

Dołącz do nas!

Członkami mogą zostać: osoby indywidualne np. użytkownicy AAC, członkowie rodziny osób korzystających z AAC, specjaliści oraz instytucje np. placówki edukacyjne lub firmy zajmujące się dostarczaniem specjalistycznych rozwiązań min. w zakresie technologii wspomagającej komunikację.

gest: dłoni kilka osób nałożonych na siebie.
Slide 1

Aktualny grafik spotkań Klubu dyskusyjnego dla dorosłych użytkowników AAC

Publikujemy aktualny grafik terminów spotkań Klubu dyskusyjnego dla dorosłych użytkowników AAC

Plansza ze zdjęciami uczestników podczas spotkań Klubu. Pośrodku, między zdjęciami napis: Klub dyskusyjny dla dorosłych użytkowników AAC.
Slide 1

Sukces AAC

Film „Sukces AAC” pokazuje inspirujące przykłady wykorzystania AAC przez osoby o złożonych potrzebach w komunikowaniu się. AAC może otworzyć przed nimi świat, pozwalając na porozumiewanie się z innymi, wyrażanie swoich myśli, odczuć i życzeń.

Grafika tytułowa do filmu.
previous arrow
next arrow

Aktualności

Sukces AAC

Sukces AAC

Jak można porozumiewać się, jeśli ktoś nie może wyrazić siebie poprzez mowę lub jeśli ktoś niewystarczająco mowę rozumie? Komunikacja wspomagająca i alternatywna - AAC (z ang. Augmentative and Alternative Communication) -  obejmuje różne formy,...

O nas

Celem Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska jest: propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych wspierających użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz aktywizacji i włączania użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w nurt życia społecznego i zawodowego; prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.