Celem Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska jest: propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych wspierających użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się; prowadzenie działań na rzecz aktywizacji i włączania użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w nurt życia społecznego i zawodowego; prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

Aktualności

Życzenia wielkanocne 2021

Życzenia wielkanocne 2021

Z Okazji Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, radości, nadziei i pokoju serca życzy Zarząd Stowarzyszenia "Mówić bez Słów" - ISAAC Polska