19 października 2022r. godz. 17.00 – 18.30
webinarium w języku angielskim na platformie Zoom.
Od 26 października do 26 listopada 2022r
dostęp do nagrania z webinarium z tłumaczeniem na język polski

Rejestracja otwarta do  25 października!
(link do rejestracji na końcu tekstu)

Symbol fizycznej dostępności dla osób z niepełnosprawnością jest dobrze znany większości ludzi na całym świecie. Jaka jest sytuacja z oznakowaniem dostępności komunikacyjnej
w różnych krajach?

„Communication Access UK” (Dostępność komunikacyjna w Wlk. Brytanii) jest partnerskim projektem wielu organizacji, które podzielają wizję poprawy życia osób z niepełnosprawnością komunikacyjną. Celem projektu jest przyjęcie symbolu dostępności komunikacyjnej oraz określenie warunków i procedur jego zastosowania w instytucjach publicznych w Wielkiej Brytanii. Grupie Sterującej tej inicjatywy przewodniczy Królewskie Kolegium Terapeutów Mowy i Języka.

Symbol dostępności komunikacyjnej został opublikowany w listopadzie 2020 r. Uruchomiona została też strona internetowa www.communication-access.co.uk wraz z bezpłatnym zasobem e-learningu. Określone zostały procedury zastosowania symbolu przez firmy/instytucje, w których osoby z trudnościami w komunikacji są mile widziane i przyjęte w środowisku bez barier w komunikacji.  Wdrażając symbol dostępności komunikacyjnej nawiązano stałą współpracę z organizacjami zajmującymi się zdrowiem, edukacją, władzami lokalnymi, handlem detalicznym i rekreacją. Do tej pory w ponad 2000 miejsc wprowadzono symbol i zobowiązano się do przestrzegania warunków dostępności komunikacyjnej.

W swojej prezentacji Catherine Harris przedstawi realizację projektu od początku do stanu obecnego.

Catherine Harris  jest logopedą (SLT) z ponad 40 letnim doświadczeniem pracy w różnych środowiskach.
Specjalizując się w  pracy z młodzieżą i z dorosłymi osobami z problemami neurologicznymi, rozwijała zarówno regionalny, jak i lokalny, serwis usług AAC.  W latach 2006-2009 działała w Zarządzie Communication Matters (brytyjski odział ISAAC), a w okresie od września 2012 do września 2016 pełniła rolę Prezesa tej organizacji. Obecnie jest konsultantem projektu „Communication Access UK” („Dostępność Komunikacyjna w Wlk. Brytanii”) zapoczątkowanego w listopadzie 2020 r. Liderem  tej partnerskiej inicjatywy jest Royal College of Speech and Language Therapists (Królewskie Kolegium Logopedów/Terapeutów Mowy i Języka).

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z duńskim oddziałem ISAAC.

Wykład prowadzony będzie na platformie ZOOM w języku angielskim, a nagranie wykładu zostanie przetłumaczone na język polski i udostępnione od 26 października do 26 listopada wszystkim zarejestrowanym uczestnikom.

Opłata dla uczestników, którzy nie są członkami ISAAC wynosi 15 euro.
Opłata dla uczestników, którzy są Członkami Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska wynosi 5 euro. Płatność realizowana będzie bezpośrednio do Danii za pomocą systemu PayPal (informacja o sposobie uregulowania płatności za udział w webinarium zostanie przekazana zgłoszonym osobom drogą mailową).

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o wypełnienie formularza:

https://tinyurl.com/webinarComACCESS