Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (ISAAC) zaproponowało hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC. W wersji angielskiej brzmi ono: „Get Out, Speak Up and Break through the Screen in the Recovering World”. Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska proponuje wersję tłumaczenia nieco skróconą ”Wyjdź, zabierz głos i przebij się w odradzającym się świecie”.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że codzienne komunikowanie się ludzi w dużej mierze oparło się na wykorzystaniu technologii. Zauważone i docenione zostały inne, alternatywne do przekazu ustnego, sposoby porozumiewania się. Wiele osób zaczęło używać różnych aplikacji do codziennej komunikacji w pracy i życiu społecznym. Ekran komputera, tabletu, telefonu stał się narzędziem do codziennej komunikacji nie tylko użytkowników AAC. Społeczeństwo coraz powszechniej używa kombinacji różnych form komunikowania się. Przystosowanie środków komunikacji do indywidualnych możliwości stało się bardziej oczywiste.

W Polsce użytkownicy AAC oprócz urządzeń z ekranem często wykorzystują papierowe/drukowane pomoce do komunikacji. Apel „Wyjdź, zabierz głos i przebij się w odradzającym się (po pandemii) świecie!” skierowany jest do wszystkich użytkowników AAC.

zdjęcie: Simon Abrams (Unsplash)

#AACaware2021