Baner z logotypami organizatorów konferencji.

„Język polski w AAC. Budowanie wypowiedzi w programach do komunikacji.”
Konferencja online: 24.04.2021 godz. 10.00 – 14.30

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska i firmę Harpo.

W ostatnich latach wzrasta w Polsce zainteresowanie wykorzystaniem pomocy do komunikacji opartych na wysokiej technologii. Programy z bazą znaków graficznych i z syntezatorem mowy,
a także z określonymi funkcjami działania programu, są narzędziem do budowania indywidualnych pomocy komunikacyjnych. W czasie konferencji przedstawione zostaną wybrane, popularne programy do komunikacji dostępne na polskim rynku z próbą odpowiedzi na pytanie – jak funkcje programów do komunikacji pozwalają użytkownikom AAC rozwijać kompetencje językowe
i budować coraz bardziej złożone wypowiedzi z zachowaniem reguł gramatyki języka polskiego.

Program konferencji:
10.00 – 10.10 Powitanie, instrukcje techniczne
10.00 – 11.10 Prof. Stephen von Tetzchner “Nauka języka graficznego”/„Learning a graphic language”
10.00 – 11.40 Justyna Tyrakowska „Tworzenie poprawnych gramatycznie wypowiedzi
w programie Grid3.”
11.40 – 11.50 Przerwa
11.50 – 12.20 Ewa Przebinda „Gramatyka w AAC? – MÓWik w poszukiwaniu cienkiej
czerwonej linii między treścią a estetyką wypowiedzi”
12.20 – 12.50 Katarzyna Łuszczak „Tobii Communicator5 jako wsparcie systemu AAC
dla polskiego użytkownika – możliwości ustawień w tablicach tekstowych
i z symbolami.”
12.50 – 13.10 Justyna Tyrakowska „Boardmaker 7 – wielojęzyczna aplikacja do szybkiego
budowania pomocy komunikacyjnych.”
13.10 – 13.20 Przerwa
13.20 – 14.10 Alina Smyczek „System językowy Słowik jako przykład narzędzia
wspomagającego rozwój języka na usługach komunikacji funkcjonalnej.”
14.10 – 14.30 Pytania i zakończenie konferencji

OPŁATA:
150 zł – cena regularna
50 zł – cena dla członków Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska z uregulowaną
składką za 2021r.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wystąpień na język polski/angielski oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo mail potwierdzający rejestrację. Dopełnieniem rejestracji będzie dokonanie opłaty na konto Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska (Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 9471 1735. Tytuł przelewu: imię i nazwisko, Konferencja). Po wpłynięciu opłaty na konto Stowarzyszenia otrzymają Państwo mail z fakturą,
co będzie potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.
Link do konferencji on-line zostanie przesłany w przeddzień konferencji.
O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Brak wpłaty w ciągu 7 dni jest równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników i wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Liczba miejsc jest ograniczona!!!
Rezygnacja po 19 kwietnia 2021r. wiąże się z brakiem zwrotu kosztów.
Link  do Formularza zgłoszeniowego: http://tinyurl.com/KonferencjaAAC

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu!