Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like live22 duitnow Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://loja.ctmd.eng.br/Mobile_Slot_Game_Malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://loja.ctmd.eng.br/Mobile_Slot_Game_Malaysia/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://loja.ctmd.eng.br/onlinecasinomalaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://loja.ctmd.eng.br/onlinecasinomalaysia/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://editions.boym.com/online_slots_malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. http://editions.boym.com/online_slots_malaysia/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://editions.boym.com/Mobile_Slot_Game_Malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://editions.boym.com/Mobile_Slot_Game_Malaysia/.

Baner z logotypami organizatorów konferencji.

“Język polski w AAC. Budowanie wypowiedzi w programach do komunikacji.”
Konferencja online: 24.04.2021 godz. 10.00 – 14.30

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska i firmę Harpo.

W ostatnich latach wzrasta w Polsce zainteresowanie wykorzystaniem pomocy do komunikacji opartych na wysokiej technologii. Programy z bazą znaków graficznych i z syntezatorem mowy,
a także z określonymi funkcjami działania programu, są narzędziem do budowania indywidualnych pomocy komunikacyjnych. W czasie konferencji przedstawione zostaną wybrane, popularne programy do komunikacji dostępne na polskim rynku z próbą odpowiedzi na pytanie – jak funkcje programów do komunikacji pozwalają użytkownikom AAC rozwijać kompetencje językowe
i budować coraz bardziej złożone wypowiedzi z zachowaniem reguł gramatyki języka polskiego.

Program konferencji:
10.00 – 10.10 Powitanie, instrukcje techniczne
10.00 – 11.10 Prof. Stephen von Tetzchner “Nauka języka graficznego”/„Learning a graphic language”
10.00 – 11.40 Justyna Tyrakowska „Tworzenie poprawnych gramatycznie wypowiedzi
w programie Grid3.”
11.40 – 11.50 Przerwa
11.50 – 12.20 Ewa Przebinda “Gramatyka w AAC? – MÓWik w poszukiwaniu cienkiej
czerwonej linii między treścią a estetyką wypowiedzi”
12.20 – 12.50 Katarzyna Łuszczak „Tobii Communicator5 jako wsparcie systemu AAC
dla polskiego użytkownika – możliwości ustawień w tablicach tekstowych
i z symbolami.”
12.50 – 13.10 Justyna Tyrakowska „Boardmaker 7 – wielojęzyczna aplikacja do szybkiego
budowania pomocy komunikacyjnych.”
13.10 – 13.20 Przerwa
13.20 – 14.10 Alina Smyczek “System językowy Słowik jako przykład narzędzia
wspomagającego rozwój języka na usługach komunikacji funkcjonalnej.”
14.10 – 14.30 Pytania i zakończenie konferencji

OPŁATA:
150 zł – cena regularna
50 zł – cena dla członków Stowarzyszenia “Mówić bez Słów” – ISAAC Polska z uregulowaną
składką za 2021r.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wystąpień na język polski/angielski oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo mail potwierdzający rejestrację. Dopełnieniem rejestracji będzie dokonanie opłaty na konto Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska (Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 9471 1735. Tytuł przelewu: imię i nazwisko, Konferencja). Po wpłynięciu opłaty na konto Stowarzyszenia otrzymają Państwo mail z fakturą,
co będzie potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.
Link do konferencji on-line zostanie przesłany w przeddzień konferencji.
O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Brak wpłaty w ciągu 7 dni jest równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników i wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Liczba miejsc jest ograniczona!!!
Rezygnacja po 19 kwietnia 2021r. wiąże się z brakiem zwrotu kosztów.
Link  do Formularza zgłoszeniowego: http://tinyurl.com/KonferencjaAAC

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu!