Spot zrealizowany przez Jana Bujnowskiego na podstawie scenariusza Agnieszki Bal. #AACaware2020