Październik – międzynarodowy miesiąc AAC „Komunikacja bez barier” – dostępność komunikacyjna dla wszystkich. („Communication beyond boarders” – communication access for all.) – z takim hasłem zaproponowanym przez ISAAC International (Komitet LEAD) rozpoczynamy tegoroczne obchody międzynarodowego miesiąca AAC.
Komunikacja bez barier oznacza dostępność, która daje osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie porozumiewania się możliwość udziału w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska podejmuje temat dostępności komunikacyjnej w swoich działaniach. W ramach obchodów miesiąca AAC zapraszamy do udziału w warsztatach „Przez Życie z AAC. Czas na dostępność…” i wspólnej debaty nad stanem dostępności do serwisu AAC w Polsce dla osób na różnych etapach życia, aby następnie zaprojektować optymalne rozwiązania w tym obszarze. Zapraszamy też do przyłączenia się do akcji na Facebooku „Przez życie z AAC. Komunikacja bez barier” i prosimy o nadsyłanie zdjęć i/lub krótkich filmików z użytkownikami AAC w różnych naturalnych sytuacjach codziennego życia – życia bez barier w komunikacji na adres mailowy: mbsbiuro@gmail.com ISAAC zachęca także do używania hashtagu #AACaware19 przy publikowaniu różnych wiadomości w mediach społecznościowych związanych z obchodami MM AAC.