Serdecznie zapraszamy na otwarte warsztaty Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska pt. „Przez życie z AAC. Czas na dostępność…”

 

W ostatnich latach znacząco rozpowszechniło się zainteresowanie wspomagającymi
i alternatywnymi metodami komunikacji. Wzrosła świadomość, że AAC znacząco poprawia jakość życia osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się.  Część osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie znajduje je, jednak wciąż nie jest to zjawisko powszechne.

Jako Stowarzyszenie, którego misją jest propagowanie AAC jesteśmy przekonani
o konieczności kolejnych kroków na rzecz rozwiązań systemowych dotyczących AAC w Polsce. Chcemy zdiagnozować aktualny stan dostępności do serwisu AAC dla osób na różnych etapach życia, a następnie podjąć próbę zaprojektowania optymalnych rozwiązań w tym obszarze. 

Do tego trudnego zadania zapraszamy wszystkich, którym sytuacja osób potrzebujących AAC teraz i w przyszłości nie jest obojętna.  Na wstępie głos zabiorą przedstawiciele użytkowników AAC, rodzin oraz terapeutów i instytucji. Znaczącą częścią warsztatów będzie praca w grupach związanych z okresem życia użytkowników AAC: „małe dzieci”, „uczniowie” i „dorośli”. Poprzez wymianę doświadczeń, informacji, pytań i przemyśleń uczestnicy pod kierunkiem moderatorów opracują wstępną diagnozę oraz zaproponują wzorcowy model serwisu AAC, dotyczący poszczególnych okresów życia użytkowników AAC. 

Każdy głos użytkownika AAC, członka jego rodziny, osoby ze środowiska życia oraz osoby profesjonalnie zajmującej się AAC jest ważny!

Wypracowany w czasie warsztatów materiał będzie cenną bazą dla dalszej pracy środowiska związanego z AAC nad poprawą serwisu usług w tym zakresie oraz nad poprawą szeroko pojętej dostępności. 

Warsztaty odbędą się 26 – 27 października 2019 r. w Warszawie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44. 

 

W celu rejestracji należy wypełnić formularz i wnieść opłatę rejestracyjną: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8PByBeN4I0CrSI9S6q1cFiYULsEZTbuTtpR7KdA7Qfw40Mg/viewform?usp=pp_url 

 

Opłata warsztatowa: 

– bezpłatnie – użytkownicy AAC 

– 60 zł – członkowie Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska z uregulowaną składką za 2019 rok

– 100 zł – pozostali uczestnicy

W ramach opłaty warsztatowej zapewniamy sobotni obiad i poczęstunek kawowy w czasie trwania warsztatów.

 

Ramowy program znajduje się tutaj

 

Zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska